ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Η επιχείρηση «Letsdeal.gr», σας παρουσιάζει την ιστοσελίδα της «www.letsdeal.gr». Η επιχείρηση, ως κάτοχος της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας, έχει την έδρα της στην Πετρούπολη επί της οδού Δωδεκανήσου αριθμ.33 με Α.Φ.Μ. 138838757 Δ.Ο.Υ. B' Περιστερίου και αποκαλείται εφεξής «Επιχείρηση». Μέσω της ιστοσελίδας διαφημίζονται και προωθούνται προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων προμηθευτών σε προνομιακές τιμές. Αυτές οι προνομιακές τιμές ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένο αριθμό προσφορών, τελώντας ταυτόχρονα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της συμπλήρωσης ενός ελάχιστου αριθμού αγοραστών.

Η πλοήγηση, η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας ή η πραγματοποίηση της όποιας συναλλαγής μέσω αυτής ή σε αυτήν συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία σας ως προς το σύνολο των όρων και των προϋποθέσεων που εκτίθενται αναλυτικά παρακάτω. Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται μεταξύ της επιχείρησή μας και του χρήστη- συνδρομητή.
Τα προϊόντα-υπηρεσίες δύναται να αγοράσει σε προνομιακή τιμή ο εγγεγραμμένος χρήστης-συνδρομητής από τον εκάστοτε Προμηθευτή- Έμπορο, μέσω της ιστοσελίδας μας, υπό τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο χρήστης-συνδρομητής αποδέχεται ρητώς, πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 

1. ΈΝΝΟΙΕΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ


Ο όρος «Επιχείρηση» : η επιχείρηση  «Letsdeal.gr», που εδρεύει στην Πετρούπολη Αττικής, επί της οδού Δωδεκανήσου αριθμ. 33 και με Α.Φ.Μ. 138838757 Δ.Ο.Υ B' Περιστερίου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2118000256, εργάσιμες ημέρες και ώρες).

<!Ο όρος «Διαδικτυακή Τοποθεσία»: η παρούσα ιστοσελίδα «www.letsdeal.gr».

Ο όρος «Καταχώρηση»: η δημιουργία ενός λογαριασμού στη Δικτυακή τοποθεσία (και ο όρος «Εγγραφή» σημαίνει την ενέργεια δημιουργίας του λογαριασμού)

<!Ο όρος «Προμηθευτής»: ο οιοσδήποτε τρίτος Προμηθευτής- Έμπορος, ο οποίος μέσω της παρούσης ιστοσελίδας διαφημίζει-διαθέτει-πωλεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του σε προνομιακές τιμές στους εγγεγραμμένους χρήστες-συνδρομητές της ιστοσελίδας.

Ο όρος «Προϊόν-υπηρεσία»: το προϊόν-υπηρεσία του Προμηθευτή που διατίθεται σε προνομιακή τιμή μέσω της ιστοσελίδας,

Ο όρος «Αγοραστής»: κάθε εγγεγραμμένος χρήστης-συνδρομητής που συμμετέχει επιτυχώς στην αναρτημένη προσφορά της στοσελίδας και οικεία βουλήσει αγοράζει το προϊόν-υπηρεσία από τον Προμηθευτή,

Ο όρος «Δελτίο»: το έγγραφο που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά στον Αγοραστή, φέρει το διακριτικό της γνώρισμα και ένα μοναδικό κωδικό, το οποίο ο τελευταίος υποχρεούται να προσκομίσει στον Προμηθευτή για την παραλαβή του προϊόντος-υπηρεσίας.

Ο όρος «Προσφορά»: η διάθεση προϊόντων-υπηρεσιών τρίτων προσώπων, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, σε προνομιακές τιμές.

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Η πλοήγηση στη Δικτυακή τοποθεσία και οποιαδήποτε συναλλαγή-αγορά, που πραγματοποιείται σε αυτά τα πλαίσια διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στο παρόν.


Ηλικία: Για την χρήση της παρούσας Δικτυακής τοποθεσίας και για την πραγματοποίηση οποιαδήποτε συναλλαγής-αγοράς, πρέπει να είστε 18 ετών και άνω.

Εύρος Εμβέλειας Τοποθεσίας: Η περιήγηση στη Διαδικτυακή Τοποθεσία και οποιαδήποτε συναλλαγή- αγορά διατίθεται κατ’ αποκλειστικό τρόπο σε όσους χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτήν από την Ελλάδα. Η Ιστοσελίδα δεν είναι κατάλληλη για χρήση εκτός Ελλάδος. Η πλοήγηση στη Δικτυακή Τοποθεσία
προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να σας αποτρέψει- μπλοκάρει από το να κάνετε χρήση της Δικτυακής και να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε Αγορά, εφόσον το κρίνει απαραίτητο για την συνεχή και εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Η Καταχώρηση, ήτοι η δημιουργία ενός λογαριασμού στη Δικτυακή μας Τοποθεσία αποτελεί προαπαιτούμενο για την πραγματοποίηση μιας αγοράς. Για την απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα δεν απαιτείται καταχώρηση. Για την καταχώρηση και την ενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη πρέπει να δηλώσετε το  ονοματεπώνυμό σας, τον ταχυδρομικό κώδικα, μια έγκυρη και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πιθανώς κάποιες άλλες προσωπικές πληροφορίες. Με την ολοκλήρωση της Καταχώρησης, θα αποκτήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας. Ο κωδικός αυτός φυλάσσεται με δική σας ευθύνη και για οιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας του λογαριασμού σας, η Επιχείρηση δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία περισσότερων του ένος λογαριασμού που αφορούν στο ίδιο πρόσωπο.

Η Επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας της προσφέρει τη δυνατότητα στους Προμηθευτές- Εμπόρους να διαφημίσουν και να προωθήσουν τα αγαθά- προϊόντα ή και τις υπηρεσίες τους στους εγγεγραμμένους χρήστες-συνδρομητές της ιστοσελίδας σε προνομιακές τιμές και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένη ποσότητα, όπως αυτά καθορίζονται στην εκάστοτε Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Προσφορά αυτή. Να υπογραμμιστεί ότι η επιχείρηση δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή και  συμμετέχει αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών των Προμηθευτών.

Μετά την καταχώρηση της εγγραφής του και ενεργοποίηση του λογαριασμού του, κάθε χρήστης-συνδρομητής μπορεί να εκδηλώσει αρχικά ενδιαφέρον για την εκάστοτε αναρτημένη Προσφορά. Τα προς συμπλήρωση πεδία στη σελίδα της Προσφοράς, αφορούν στο ονοματεπώνυμό του χρήστη, στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail), καθώς και στα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας εφόσον επιλέξει πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας. Κατόπιν, η επιχείρηση θα διαθέτει στους χρήστες-συνδρομητές, που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά, Δελτία μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά. Το κάθε Δελτίο είναι μοναδικό και αντιστοιχεί στην αξία της εκάστοτε Προσφοράς. Με την επίδειξη του Δελτίου στον Προμηθευτή, ο χρήστης-συνδρομητής θα δικαιούται να λάβει από τον Προμηθευτή το προϊόν-υπηρεσία της συγκεκριμένης Προσφοράς.

Κάθε χρήστης-συνδρομητής μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και για τρίτα πρόσωπα (συγγενικά ή φιλικά του) χρησιμοποιώντας την πιστωτική του κάρτα ή εκδηλώνοντας επιθυμία για κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιχείρησης, συμπληρώνοντας στα αντίστοιχα πεδία στοιχείων τα στοιχεία των τρίτων αυτών προσώπων. Σε κάθε Προσφορά προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός τρίτων προσώπων, για τα οποία μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον κάθε χρήστης/συνδρομητής. Τα πρόσωπα αυτά συνυπολογίζονται στον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αγοραστών για την ενεργοποίηση της Προσφοράς και, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί, τα εν λόγω πρόσωπα θεωρούνται Αγοραστές.

Μετά την διαδικασία ολοκλήρωσης της Παραγγελίας, θα δεσμεύεται στην πιστωτική κάρτα του χρήστη-συνδρομητή το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του Δελτίου, ήτοι το ποσό της Προσφοράς. Το ποσό αυτό θα δεσμεύεται  στο όνομα και για λογαριασμό του Προμηθευτή. Η οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας του χρήστη-συνδρομητή θα γίνεται μετά τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού αγοραστών, όπως αυτός καθορίζεται από την εκάστοτε Προσφορά. Η συμπλήρωση του ελαχίστου αριθμού αγοραστών, όπου αυτή απαιτείται συνεπάγεται την ενεργοποίηση της Προσφοράς. Η διάρκεια ανάρτησης της Προσφοράς στην ιστοσελίδα καθώς και ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός αγοραστών, θα είναι γνωστά στον χρήστη/συνδρομητή προτού αυτός εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την Προσφορά. Ο χρήστης-συνδρομητής μπορεί ανά πάσα στιγμή να πληροφορείται μέσω της ιστοσελίδας, το διάστημα το οποίο απομένει μέχρι το πέρας του χρόνου ανάρτησης της Προσφοράς, καθώς και τον αριθμό των υποψήφιων αγοραστών που υπολείπεται για την ενεργοποίηση αυτής .

Για την επιτυχή αγορά ενός Δελτίου, απαιτείται να επιβεβαιώσετε την αποδοχή των παρόντων όρων και των προϋποθέσεων και να εγκριθεί το ποσό της πληρωμής  μέσω της πιστωτικής σας κάρτας. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται  μόνο όταν σας αποσταλεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιβεβαίωση της συναλλαγής και το ειδικά αριθμημένο δελτίο. Τα εν λόγω δελτία θα διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας, ενώ θα του αποστέλλονται ταυτόχρονα και οδηγίες για τη λήψη τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Αγοραστής. Η Επιχείρηση θα διατηρεί στο αρχείο της ένα αντίγραφο της εκάστοτε συμφωνίας.

Το Δελτίο θα εξαργυρώνεται άμα της αυτοπρόσωπης εμφανίσεως του Αγοραστή  στον Προμηθευτή, με την επίδειξη του προσωπικού του Δελτίου και της αστυνομικής του ταυτότητας- διαβατηρίου, προκειμένου  στην εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας του προσώπου που εμφανίζεται και του ονόματος που αναγράφεται στο Δελτίο. Το Δελτίο ισχύει αποκλειστικά και μόνο για το άτομο τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται σε αυτό, και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί ούτε να μεταβιβασθεί υπέρ τρίτων προσώπων. Το Δελτίο ισχύει μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως, η οποία αναγράφεται στο σώμα του Δελτίου και μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο σε καταστήματα του Προμηθευτή και αφορά στο συγκεκριμένο προϊόν-υπηρεσία της Προσφοράς. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του Κουπονιού οπουδήποτε αλλού, πλην από τα καταστήματα του Προμηθευτή και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Μετά την ημερομηνία λήξεως, το Δελτίο καθίσταται άκυρο, παύει να ισχύει και δε δύναται να εξαργυρωθεί. Το νόμιμο παραστατικό (λιανική απόδειξη- τιμολόγιο) στο οποίο θα περιέχεται η αξία του Δελτίου θα τιμολογείται απευθείας από τον Προμηθευτή προς τον Αγοραστή. Σε καμία περίπτωση, ο Αγοραστής δεν δύναται να ζητήσει από τον Προμηθευτή χρηματικό αντάλλαγμα για το Δελτίο ή τον συμψηφισμό αυτού με άλλο προϊόν-υπηρεσία. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Δελτίου, ο Προμηθευτής και η Επιχείρηση δεν φέρουν καμία ευθύνη. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, ο Αγοραστής ουδεμία απαίτηση έχει έναντι του Προμηθευτή και της Επιχείρησης.

Δικαίωμα υπαναχώρησης: O Αγοραστής έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 10 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει, να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την σύμβαση πώλησης προϊόντος-υπηρεσίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αγοράς του Δελτίου. Η προθεσμία των 14 ημερών άρχεται από την επομένη της αποστολής στον αγοραστή της επιβεβαίωσης της συναλλαγής και του Δελτίου. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πραγματοποιείται με έγγραφη δήλωση του Πελάτη προς την Επιχείρηση, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@letsdeal.gr. Εν συνεχεία, και κατόπιν επικοινωνίας και συνεννοήσεως με τον Αγοραστή, η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του Δελτίου στον Αγοραστή εντός ενός (1) μηνός από την επικοινωνία και συνεννόηση και να ακυρώσει το Δελτίο, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τον Προμηθευτή για την ακύρωση. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, το δικαίωμα της υπαναχώρησης παύει να ισχύει και η Επιχείρηση δεν έχει ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση εκ της ανωτέρω αιτίας.

Ο Προμηθευτής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα προϊόντα- υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, και αναλαμβάνει την υποχρέωση να πωλεί-προσφέρει τα προϊόντα – υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς στους Αγοραστές. Η Επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες που προωθούνται μέσω της Προσφοράς, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή είναι ο Προμηθευτής. Συγκεκριμένα, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων-υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους Αγοραστές. Η Επιχείρηση, από πλευράς της, φέρει την υποχρέωση να  αποστέλλει στον Προμηθευτή, μετά την ενεργοποίησης της Προσφοράς, λίστα με τα ονόματα Αγοραστών-κατόχων Δελτίων, που συνοδεύονται με τον μοναδικό κωδικό κάθε Δελτίου.

Επισημαίνεται ότι η Επιχείρηση συμμετέχει στην πώληση του προϊόντος-υπηρεσίας από τον Προμηθευτή στον Αγοραστή αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής.

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής, μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος/υπηρεσίας η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Αγοραστή.

Απαγορεύεται ρητά και ο εκάστοτε Αγοραστής δεσμεύεται  να μην μεταπωλήσει το ατομικό του Δελτίο, γιατί σε αυτή την περίπτωση το Δελτίο καθίσταται άκυρο. Επίσης, δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που δηλώνει, όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και στοιχεία πιστωτικής κάρτας, είναι πέρα για πέρα αληθή. 
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επιχείρηση παράκαμψης των συστημάτων ασφάλειας ή της Διαδικτυακής Τοποθεσίας, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε δεδομένα που δεν προορίζονται για εσάς και απαγορεύεται εν γένει η χρήση της Δικτυακής τοποθεσίας κατά παράβαση του παρόντος.

f Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών εφαρμόζονται για τον εκάστοτε Προμηθευτή και Αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994 όπως ισχύει σήμερα με το Ν.3587/2007).

 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ


Η Πληρωμή του προϊόντος/υπηρεσίας γίνεται μέσω Πιστωτικής Κάρτας είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιχείρησης. Για την ενεργοποίηση της Προσφοράς και πληρωμή του προϊόντος/υπηρεσίας στον Προμηθευτή, στην ιστοσελίδα γίνονται αποδεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες Visa, Visa Electron και MasterCard.( Οι συναλλαγές των χρηστών/συνδρομητών στην ιστοσελίδα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (ψηφιακό πιστοποιητικό κρυπτογραφημένο με SSL 128-bit, έλεγχος του τριψήφιου κωδικού ασφαλείας της πιστωτικής κάρτας (CVV), επιπρόσθετα συστήματα ασφαλείας online συναλλαγών όπως το Verified By Visa™ από την Visa® ή το SecureCode™ της MasterCard®), τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών). Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα πραγματοποιούνται εντός της Διαδικτυακής Τοπθεσίας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Επιχείρηση. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα δεν εγκριθεί από την εκδούσα τράπεζα ή απορριφθεί από το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, για λόγους που αφορούν σε υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, λογίζεται ότι ο χρήστης/συνδρομητής  δεν πραγματοποίησε την αγορά και εξ αυτού του λόγου δε θα συμμετάσχει στην Προσφορά.

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός αγοραστών, η Προσφορά δεν ενεργοποιείται και η Επιχείρηση δεσμεύεται να μην παρακρατήσει το ποσό της Προσφοράς από την πιστωτική κάρτα εφόσον η πληρωμή έχει γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας. Στην περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ο Αγοραστής οφείλει να παράσχει στην Επιχείρηση τραπεζικό λογαριασμό του στον οποίο η Επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό.

 

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας. Τυχόν τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης  μπορούν να συντελεστούν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς παράλληλη υποχρέωση ατομικής ειδοποιήσεως των χρηστών- συνδρομητών. Η  ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα συνεπάγεται και την θέση τους σε ισχύ. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες/συνδρομητές να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.  Κάθε χρήση που έπεται των τροποποιήσεων, συνιστά αποδοχή εκ μέρους του χρήστη-συνδρομητή των αλλαγών.

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των ευρεσιτεχνιών, των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών, των εμπορικών επωνυμιών, των κειμένων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, του ήχου,του λογισμικού, του σχεδιασμού και της συνολικής παρουσίασης της ιστοσελίδας και η επιλογή διάταξης των ανωτέρω αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύεται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η αντιγραφή,  η διανομή, η αναδημοσίευση, η λήψη, η εμφάνιση, η ανάρτηση ή η μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο στοιχείων από το υλικό της ιστιοσελίδας. Δεν επιτρέπεται η μεταποίηση και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης συναίνεσης και γραπτής άδειας της Επιχείρησης.

 

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.


Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων προσώπων, που συνδεόνται με τη χρήση, το περιεχόμενο της ιστιοσελίδας, και την αντιγραφή ή παραποίηση αυτών από τρίτα μη νομιμοποιούμενα πρόσωπα. Επίσης, δεν εγγυάται ότι η Δικτυακή τοποθεσία δεν περιέχει ιούς ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες σε οποιαδήποτε τεχνολογία. Δηλώνει, δε, ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποκατάστασης και διόρθωσης των όποιων σφαλμάτων μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη πρόσβαση και λειτουργία της ιστιοσελίδας.

 

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΗ- ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ


Ο χρήστης- συνδρομητής της ιστοσελίδας δηλώνει ρητά ότι δε θα χρησιμοποιεί τη Διαδικτυακή Τοποθεσία για δημοσίευση, μετάδοση, αναπαραγωγή παράνομων, προσβλητικών, συκοφαντικών, δυσφημιστικών, και άσεμνων σχολίων και εν γένει η χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας από πλευράς του θα είναι σύμφωνη με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,  και δε θα αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου. Υποχρεούται, επίσης, να σέβεται και να μην προσβάλλει τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων προσώπων, να μην παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής. Με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης- συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τις Προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Η Επιχείρηση θα συνεργαστεί πλήρως με τις αστυνομικές- δικαστικές αρχές ή θα συμμορφωθεί με εισαγγελική εντολή που θα ζητά να κοινοποιήσει την ταυτότητα του χρήστη – συνδρομητή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και επιβάλλεται από τις εθνικές Αρχές  προκειμένου να αποκαλυφθούν παραβατικές συμπεριφορές ατόμων. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του χρήστη- συνδρομητή κατά παράβαση των όρων του παρόντος, η Επιχείρηση θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης κατά τις διατάξεις των νόμων.

 

8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΕΤΕΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ


Η Επιχείρηση μπορεί να αναρτήσει διαφημίσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες στο Διαδίκτυο , υπό την προϋπόθεση να καθίσταται σαφές ποια από αυτά τα προιόντα -υπηρεσίες είναι διαφημίσεις και ποια αποτελούν Προσφορές και είναι προς διάθεση. Στις διαφημίσεις της ιστοσελίδας από τρίτα πρόσωπα, δεν θα χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου) χρηστών- συνδρομητών.

Κατά την πλοήγηση στο Διαδικτυακό Τόπο, ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες τρίτων προσώπων, συνήθως των Προμηθευτών. Οι σύνδεσμοι αυτοί τίθενταιι προς δική σας διευκόλυνση και ενημέρωση για τα πρόσωπα στα οποία αφορούν. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τους.

 

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ


Οι ανωτέρω όροι χρήσης, οι συμφωνίες που θα προκύψουν και οι ανακύπτουσες διαφορές μεταξύ της Επιχείρησης και των χρηστών- συνδρομητών διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι δια του παρόντος υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας και στην περίπτωση αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου  στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


Η Επιχείρηση ενδιαφέρεται για την νόμιμη τήρηση όλων των  απαραίτητων διαδικασίων που σχετίζονται και εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Ταυτόχρονα, μεριμνά στη λήψη όλων των αναγκαίων  μέτρων με την βοήθεια των πλέον αναπτυγμένων τεχνολογικών μεθόδων ώστε να παρέχει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια των συναλλαγών. Η σύνδεση των χρηστών στην ιστοσελίδα εκκαθάρισης (πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας) είναι ασφαλής, διότι χρησιμοποιείται τεχνολογία ψηφιακής πιστοποίησης της Verisign..

Η πρόσβαση στα συστήματα της ιστιοσελίδας(servers) ελέγχεται από firewall, μεσω του οποίου η πρόσβαση στα συστήματά του είναι ελεγχόμενη και αποκλείει την πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και της Επιχέιρησης.

Σε όποιο σημείο του site ζητείται από τα μέλη/χρήστες να εισάγουν προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα κ.τ.λ.) αυτά είναι κρυπτογραφημένα με κρυπτογράφηση δεδομένων 128-bit.

Μέλημα της Επιχείρησης είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η τήρηση του απορρήτου. Οι χρήστες-συνδρομητές διασφαλίζονται ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχουν είναι ασφαλείς και απολύτως εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται  με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών της ιστιοσελίδας. Πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της Επιχείρησης. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών-συνδρομητών και των συναλλαγών τους προστατεύονται και δεν αποκαλύπτονται, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τα ίδια τα πρόσωπα, αν η Επιχείρηση πρέπει να συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Κάθε χρήστης-συνδρομητής έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία και δικαιούται να επιφέρει αλλαγές ή διορθώσεις. Ο χρήστης/συνδρομητής έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Παρακαλώ περιμένετε